De senaste decennierna har halterna av kvävedioxid i gaturummet minskat, men de är fortfarande ett problem i många tätorter. Miljökvalitetsnormen (MKN) för timmedelvärdet överskrids i några kommuner.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström