Från inventeringarna av kungsörn 2014 rapporterade länsstyrelserna totalt 480 revir som var besatta av örnar. I dessa revir påbörjades häckning av 243 par, men endast 192 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet. Totalt räknades 225 ungar in under säsongen.

Sidan senast uppdaterad: 29 augusti 2016Sidansvarig: Klas Allander