Under inventeringarna fastställs varje år hur många lyckade häckningar som sker bland de kända paren och hur många ungar som produceras. Antalet ungar per par indikerar hur bra det går för kungsörnsstammen, det vill säga om det blir tillräckligt många nya fåglar så att populationen växer.

Sidan senast uppdaterad: 20 augusti 2018Sidansvarig: Klas Allander