Totalt beräknades utsläppen av koppar (Cu) vara drygt 40 ton under 2017. Det är en minskning med 38 procent sedan år 1990. Inrikes transporter är den största källan till utsläpp av koppar.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali