Trafiken är den största källan till utsläpp av koppar.