De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter har minskat med tio procent sedan år 2018. Utsläpp från maskiner och övriga fordon står för den största minskningen. Även utsläppen från flyg- och bilresor har minskat.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2020Sidansvarig: Annemay Ek