De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter ökar igen efter att ha minskat under flera år.

Sidan senast uppdaterad: 14 maj 2018Sidansvarig: Annemay Ek