Att åka bil är det vanligaste transportsättet för persontransporter och har ökat sedan 1990 tillsammans med tågåkandet.