Den mängd mjölk vi dricker per år i Sverige motsvarar ungefär mängden mjölk som vi producerar. Ungefär hälften av den ost vi äter i Sverige är importerad.