Vi konsumerar 41 procent mer kött nu än vad vi gjorde 1995. Ökningen tillgodoses dock inte av kött producerat i Sverige då den svenska produktionen av kött långsamt minskar. Den ökade köttkonsumtionen består därför nästan uteslutande av import.