Godstransporterna följer den ekonomiska utvecklingen och har på det stora hela ökat sedan början av 1990-talet.