Minskad oljeanvändning och ökad användning av biobränsle och el inom industrins energianvändning.