Minskad användning av eldningsolja och gasol och ökad användning av biobränsle och inom industrins energianvändning.