Antalet bensinbilar minskar samtidigt som dieseldriva bilar blir vanligare. Bilar som drivs helt eller delvis med el ökar också, men ökningen sker från väldigt låga antal.