Utsläppen av kadmium till luft har minskat med 75 procent sedan början av 1990-talet. Det beror främst på bättre reningsutrustning inom industrisektorn.