Halterna av kadmium i grundvatten har minskat sedan 1998 och är mycket låga (< 0,1 mikrogram per liter) över i stort sett hela landet. Detta beror på att halterna av kadmium i nederbörden har minskat. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2016Sidansvarig: Karl Lilja