Utsläppen av hexaklorbensen (HCB) till luft har minskat kraftigt sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali