Utsläppen av hexaklorbensen (HCB) till luft har ökat kraftigt sedan 1990. Utsläppen har ökat inom industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt förbränning av farligt avfall.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali