Utsläppen av hexaklorbensen (HCB) till luft har minskat kraftigt sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 27 augusti 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali