Ungefär en tredjedel av de riskklassade förorenade områdena i Sverige, nära 8 000 av 24 000 objekt, medför mycket stor eller stor risk för människa och miljö och bör åtgärdas.

Sidan senast uppdaterad: 30 augusti 2016Sidansvarig: Jonas Fors