Utsläppen av flyktiga organiska ämnen, NMVOC, till luft har minskat med närmare 60 procent sedan 1990. Orsaken är främst minskade utsläpp från inrikes transporter.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Ann-Christine Stjernberg