Utsläppen av flyktiga organiska ämnen till luft har halverats sedan 1990. Orsaken är minskade utsläpp från industrin och ny katalytisk avgasrening i bilar.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Anna Forsgren