Utsläppen av dioxiner till luft har minskat kraftigt sedan 1990. Järn- och stålindustri samt el-och fjärrvärmeproduktion svarar för den största minskningen.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali