Utsläppen av bly till luft har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. I dag är utsläppen förhållandevis små, omkring 10 ton per år.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Maria Ullerstam