Utsläppen av bly till luft har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. I dag är utsläppen förhållandevis små, knappt 11 ton.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali