Blyhalterna i sjöar har varit förhållandevis oförändrade de senaste tio åren. Orsaken är att tidigare luftburna blyföroreningar finns kvar i markskiktet. Dessa resultat kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 29 augusti 2014Sidansvarig: Karl Lilja