Det finns mycket få mätningar av tungmetaller genomförda i svenska tätorter, men de resultat som finns tillgängliga tyder på att halterna i luft är låga. Belastningen i miljön har minskat kraftigt under de senaste decennierna.