Efter några år av positiv utveckling för den svenska björnstammen visar den senaste populationsberäkningen att tillväxten i björnstammen nu minskar, med vissa regionala variationer.