Bens(a)pyren är en cancerframkallande luftförorening. Det finns relativt få resultat från mätningar av bens(a)pyren i gaturum. De som finns omfattar endast vinterhalvåret (oktober-mars). På de flesta platser har miljömålets precisering överskridits.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström