Bens(a)pyren är en cancerframkallande luftförorening. Det finns ganska få resultat från mätningar av bens(a)pyren i gaturum. De som finns gäller endast vinterhalvåret (oktober-mars). På de flesta platser har miljömålets precisering överskridits.