Småskalig vedeldning står för cirka 80 procent av de svenska utsläppen av bens(a)pyren.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali