Granskogar i naturreservat utgör en mycket liten andel av Götalands granskogar och har därmed liten påverkan på antalet granbarkborrar i landskapet.

Sidan senast uppdaterad: 25 oktober 2019