Under år 2014 genererade hushåll och företag i Sverige totalt 167 miljoner ton avfall inklusive de 4,5 miljoner ton avfall som uppstått i samband med avfallsbehandling.

Sidan senast uppdaterad: 6 juli 2016Sidansvarig: Ida Adolfsson