Under år 2012 genererade hushåll och företag i Sverige totalt 156 miljoner ton avfall inklusive de 4 miljoner ton avfall som uppstått i samband med avfallsbehandling.