Under 2016 genererades 31,9 miljoner ton avfall i Sverige, varav 2,4 miljoner ton farligt avfall. Hushållen stod för 4,4 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 440 kilogram avfall per person. Uppgifterna på denna sida avser genererade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2019Sidansvarig: Agnes Willén