Under 2014 genererade hushåll och företag i Sverige totalt drygt 166 miljoner ton icke-farligt avfall och 8,7 miljoner ton farligt avfall. Om gruvavfallet räknas bort återvanns 43 procent av det icke-farliga avfallet i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 6 juli 2016Sidansvarig: Ida Adolfsson