Under 2012 genererade hushåll och företag i Sverige totalt drygt 153 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,8 miljoner ton farligt avfall. Om gruvavfallet räknas bort återvanns 47 procent av det icke-farliga avfallet i Sverige.