År 2016 behandlades i Sverige sammanlagt 34 miljoner ton avfall (exklusive gruvavfall), varav 2,7 miljoner ton farligt avfall. Av detta förbehandlades 7 miljoner ton medan 27 miljoner ton slutbehandlades.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2018Sidansvarig: Agnes Willén