Skrotbilar och bildelar utgör merparten av de illegala gränsöverskridande transporterna av avfall som stoppats. De flesta stoppas på väg ut ur landet.