Djurhållning inom jordbruket är den största källan till ammoniakutsläpp i Sverige. Utsläppen uppgick år 2014 till 53 900 ton, vilket är en minskning med 19 procent sedan 1995. Mellan 2013 och 2014 har utsläppen minskat något.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2016Sidansvarig: Anna Forsgren