Gödselhantering inom jordbruket är den dominerande källan till ammoniakutsläpp i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Anna Forsgren