Utsläppen av ammoniak minskade mellan åren 1997 och 2009. Sedan år 2009 har utsläppen i stort sett varit oförändrade. Gödselhantering inom jordbruket är den dominerande källan till ammoniakutsläpp i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Anna Forsgren