Utsläpp i siffror

Naturvårdsverket har upprättat ett svenskt utsläppsregister på uppdrag av regeringen. Syftet är att underlätta för medborgare att ta del av information om utsläpp av farliga ämnen till miljön.