Markförsurningen minskar inte

Surhetstillståndet i skogsmark är relativt oförändrat sett till landet i sin helhet de senaste tio åren. Det finns dock viss tendens till ökad surhet i norra Sverige under senare år.