Kritisk belastning överskrids

Med kritisk belastning menas den högsta mängden nedfall av försurande ämnen som ett ekosystem långsiktigt klarar av utan att det uppstår skador. I stora delar av Sverige överskrids kritisk belastning fortfarande trots att utsläppen av svavel och kväve har minskat.