Det sura regnet avtar

Utsläppen av försurande luftföroreningar har minskat kraftigt i Europa de senaste decennierna. Detta gör att även nedfallet över Sverige minskar. Men för att få bukt med försurningen krävs att utsläppen minskar ännu mer.