Försurning

Färre försurade sjöar och vattendrag i Sverige är ett bra exempel på att internationella avtal och målmedvetet miljöarbete har gett positiva effekter. I skogsmark och grundvatten märks inte samma tydliga återhämtning.