Inventering av förorenade områden är klar

Inventeringen av gamla, nedlagda industriområden och andra förorenade områden är nu klar. Cirka 1 000 objekt behöver åtgärdas för att minska risken för skador på människor och miljö.