De flesta förorenade områdena är kända

De flesta förorenade områdena är kända. Cirka 1000 av 24 500 riskklassade områden är allvarligt förorenade (riskklass 1) och i 7000 områden är riskerna sannolikt stora (riskklass 2).