Återvinning av förpackningar och returpapper

År 2017 materialåtervanns i genomsnitt 72 procent av förpackningarna och målet om en materialåtervinningsgrad på 55 procent uppfylldes.