Allt mindre utsläpp från avfallsförbränning

Trots att allt mer avfall bränns, har utsläppen av dioxiner och metaller minskat kraftigt. Det beror på bättre rökgasreningsutrustning och kunskap om hur förbränningen ska gå till.