Resultat av producentansvaret 2014

Producentansvaren i Sverige har på ett väsentligt sätt bidragit till att öka återvinningen mycket av avfallet. Målen för återvinning nås idag i hög grad.