Avfall i EU

EU:s 28 medlemsländer rapporterade under 2014 in en total uppkomst av avfall på 2,5 miljarder ton, en siffra som legat någotsånär på samma nivå sedan mätningarna startade 2004.