Fakta om avfall

Under 2016 genererades totalt 142 miljoner ton avfall i Sverige – majoriteten var gruvavfall. Förutom gruvavfallet materialåtervanns cirka 25 procent medan 54 procent återvanns på annat sätt.