Fakta om avfall

Hushåll och företag i Sverige genererade drygt 165 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,6 miljoner ton farligt avfall år 2014.