Oavsiktligt bildade miljögifter

Vid förbränning av till exempel ved och avfall bildas oavsiktligt miljögifter som dioxiner. De är extremt långlivade och har egenskaper som gör att de lätt tas upp och ansamlas i kropparna hos människor och djur.