Bekämpningsmedel i miljön

Användningen av bekämpningsmedel är mycket stor. Medlen är långlivade och kan spridas över stora områden. Därför kan medel som förbjudits ändå finnas kvar i miljön. Ett sådant exempel är DDT som fortfarande återfinns i levande organismer.