Fakta om bly

Användningen av bly har minskat kraftigt på senare tid. Det har lett till kraftigt minskade utsläpp. Men gamla föroreningar ligger kvar i våra marker och läcker sakta ut i sjöar och vattendrag. Bly är giftigt och kan redan vid mycket låga doser skada nervsystemet.