Resultat från den nationella bullerkartläggningen

Kartläggning av antalet bullerutsatta från väg, spår och flygtrafik i Sverige.