Om CFC, miljöpåverkan, användning och förbud

CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen från Sverige.