Alternativ till ozonnedbrytande ämnen

Ozonnedbrytande ämnen har använts inom en rad olika områden på grund av deras fysikaliska egenskaper och kemiska stabilitet. Numera finns alternativ som varken bryter ned ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten. Men de ämnen som tidigare oftast använts som ersättningsmedel påverkar också klimatet.