Ozon

Ozon finns både nära marken och uppe i stratosfären.