Marknära ozon skadar gröda och skog

Känsliga växter kan skadas redan vid halter som bara är något högre än de naturliga. Forskare tror att dagens genomsnittliga ozonkoncentration är fullt tillräcklig för att försämra tillväxten hos viktiga jordbruksgrödor som vete, potatis och vallväxter.